Biuro Rachunkowe
Hanna Piątkowska
Imię i nazwisko
Płatnik VAT
Jestem płatnikiem VAT
Nie jestem płatnikiem VAT
Adres email
Orientacyjna ilość dokumentów w miesiącu
Forma prowadzonej działalności gospodarczej
Obsługa zatrudnienia
brak płace kadry i płace
Rodzaj prowadzonej działalności
Liczba pracowników
Rodzaj ewidencji księgowej
Obrót zagraniczny
tak nie
Uwagi i dodatkowe informacje:
Formularz ma charakter poufny, a wszelkie zawarte w niej informacje słowne i dane liczbowe zostaną wykorzystane jedynie do potrzeb sporządzenia stosownej oferty.